Future of Digital CommercePrvi Adria Summit od 5. do 8. maja u Savudriji Pročitaj više

Posao

Savjetnik/savjetnica – E-Commerce

4 Mins read
Savjetnik savjetnica – E-Commerce oglas

Savjetnik/savjetnica – E-Commerce
(težište: javni sektor)
Predstavništvo Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammena
Beograd, Sarajevo, Tirana
30.06.2022.

Oblast rada
Cilj „Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu – Savjetovanje u oblasti spoljne trgovine (ORF AW)“ je podrška sprovođenju reformske agende za trgovinu i konkurentnost u državama potpisnicama Sporazuma o slobodnoj trgovini na Balkanu (CEFTA) u skladu sa zahtjevima procesa približavanja EU. Njen centralni dio je sprovođenje obaveza utvrđenih u okviru „Berlinskog procesa“ za uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu. Komponenta fonda na temu elektronske trgovine ima za cilj unapređenje uslova za ponuđače u regionu koji se bave elektronskom trgovinom. Harmonizacijom pravnih okvira za elektronsku trgovinu i pružanjem podrške privatnom sektoru treba da se smanje troškovi transakcija i ojača pristup regionalnim i međunarodnim prodajnim tržištima.

Potreban stepen stručne spreme:
VII stepen, završen fakultet političkih nauka, ekonomski fakultet, fakultet za komunikacije, pravni fakultet ili neka uporediva oblast visokog obrazovanja

Strani jezik/Radno iskustvo:

 • Odlično usmeno i pisano znanje bosanskog jezika
 • Odlično usmeno i pisano znanje engleskog jezika, a dodatno znanje njemačkog jezika predstavlja prednost
 • Najmanje 4 godine radnog iskustva na projektima planiranja i koordinacije upravljanja promjenama, kao i u održavanju manifestacija sa ciljem uspostavljanja komunikacije i dijaloga sa predstavnicima ministarstava, državnih organa, preduzeća i sličnih institucija

Zaduženja
Savjetnik/savjetnica je odgovoran/odgovorna za:

 • savjetovanje nacionalnih i regionalnih partnera na temu elektronske trgovine
 • održavanje nacionalnih i regionalnih manifestacija u cilju uspostavljanja komunikacije i dijaloga sa predstavnicima ministarstava, državnih organa ili preduzeća na temu elektronske trgovine
 • sprovođenje aktivnosti sa partnerima projekta (prvenstveno iz javnog sektora) radi poboljšanja okvirnih uslova za elektronsku trgovinu, na primer poboljšanja zaštite potrošača ili procesa carinjenja i isporuke
 • stručnu obradu i dalji razvoj radne oblasti za koju je preuzeta odgovornost, a u skladu sa ciljevima projekta
 • održavanje dobre komunikacije i dobrog protoka informacija sa svim akterima unutar i van GIZ-a

Poslovi:
Svi navedeni poslovi sprovode se u bliskom dogovoru sa vođom projekta i vođom komponente.
Stručni poslovi:

 • Koordinacija i saradnja sa projektnim partnerima i eksternim pružaocima usluga u cilju realizacije projektnih aktivnosti;
 • Savjetovanje relevantnih ministarstava i državnih organa u cilju poboljšanja okvirnih uslova za elektronsku trgovinu u regionu;
 • Vođenje pripreme sadržaja za sastanke ekspertskih grupa, održavanje manifestacija u cilju uspostavljanja komunikacije i dijaloga, kao i obuka i mjera usavršavanja;
 • Koordinacija i obezbjeđivanje kvaliteta isporučenih sadržaja od strane eksternih pružalaca usluga i stručnjaka;
 • Redovna komunikacija i održavanje kontakata sa relevantnim stručnjacima iz ministarstava i državnih organa;
 • Pružanje podrške rukovodiocu komponente u pogledu interdisciplinarnih i menadžerskih poslova komponente, kao što su planiranje projekta, izvještavanje, nadgledanje efekata ili upravljanje znanjem;

Opšti poslovi:

 • Preuzimanje povjerenih komponenti zadataka projekta;
 • Redovno usaglašavanje sa rukovodiocem komponente o projektnim aktivnostima;
 • Pružanje podrške oko organizacionih poslova i poslova upravljanja;
 • Učestvovanje u razvoju, planiranju i implementaciji projektnih aktivnosti;
 • Pružanje podrške vođi projekta oko sinhronizacije sistema planiranja i budžetiranja;
 • Nadgledanje (monitoring) projektnih aktivnosti i rezultata;
 • Izrada prezentacija;
 • Razvoj mjera za obezbjeđivanje kvaliteta (prijedlozi o potrebnim izmjenama, poboljšanjima i inicijativama);
 • Koordinacija relevantnih projektnih aktivnosti u saradnji sa partnerima kako oko organizacione pripreme tako i oko implementacije ovih aktivnosti;
 • Učestvovanje u dokumentovanju i izvještavanju o rezultatima projektnih aktivnosti;
 • Planiranje, koordinacija i menadžment konsultantskih misija;
 • Pružanje stručne podrške domaćim i internacionalnim stručnjacima;
 • Učestvovanje odn. samostalno organizovanje, sprovođenje, vođenje i dokumentovanje seminara, obuka, radionica, konferencija i drugih projektnih aktivnosti;
 • Uspostavljanje i održavanje kontakata sa svim važnim projektnim partnerima;
 • Pružanje podrške prilikom utvrđivanja potreba (potencijalnih) projektnih partnera;
 • Učestvovanje u razmjeni informacija sa drugim donatorskim organizacijama koje su relevantne za projekat, kao i planiranje i implementacija zajedničkih aktivnosti;
 • Aktivno učešće na stručnim forumima, seminarima, konferencijama i drugim manifestacijama iz relevantnih stručnih oblasti;
 • Podrška u osmišljavanju PR-aktivnosti, kao i samostalno koncipiranje po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Pružanje podrške vođi projekta u planiranju novčanih sredstava kao i u monitoringu mjesečnog budžeta projekta (FIMO-vrijednosti);
 • Priprema potrebnih dokumenata za izradu ugovora o finansiranju i lokalnim donacijama, kao i ugovora sa firmama i lokalnim ekspertima, sastavljanje opisa poslova (TOR), prikupljanje ponuda, kao i pregovaranje oko uslova sklapanja ugovora;
 • Zavođenje i arhiviranje dokumenata u skladu sa GIZ-ovim sistemom odlaganja (odgovarajuće obilježavanje registratora, odlaganje u DMS-sistemu i sl.);
 • Putovanja unutar regiona radi realizacije projektnih aktivnosti;
 • Obavljanje i drugih naloženih poslova.

Gore opisani poslovi obavljaju se u skladu sa pravilima i propisima GIZ-a. Prema opremi i dokumentaciji se postupa u skladu sa principom savjesnog poslovanja. Radna komunikacija odvija se efikasno i u skladu sa funkcijom.

Znanja/Stručna osposobljenost/Spremnost:

 • Odlično poznavanje rada na računaru i korištenje MS Windows i MS Office programskog paketa (prije svega Word, Excel i Power Point)
 • Visoka kompetencija u oblasti menadžmenta (projekta) sa odgovarajućim iskustvom
 • Odlične vještine komunikacije i iskustvo u menadžmentu kompleksnih procesa sa više zainteresovanih strana
 • Iskustvo u održavanju manifestacija sa ciljem uspostavljanja komunikacije i dijaloga sa predstavnicima ministarstava, državnih organa ili preduzeća
 • Iskustvo u moderaciji analognih i digitalnih radionica i procesa učešća i dijaloga
 • Stručna znanja o relevantnim aspektima vezanim za digitalne tehnologije, naročito sa težištem na elektronskoj trgovini
 • Poznavanje direktiva i uredbi Europske unije u vezi sa elektronskom trgovinom i digitalizacijom – Direktive o elektronskoj trgovini, Direktive o zaštiti potrošača (eCommerce Directive, Consumer Protection Directive) predstavlja prednost
 • Stabilnost u stresnim situacijama i upornost
 • Sopstvena inicijativa i konstruktivno razmišljanje
 • Strateško-konceptualno razmišljanje i postupanje
 • Izrazita organizaciona kompetencija
 • Spremnost za redovna službena putovanja (u inostranstvo)
 • Dalje usavršavanje u skladu sa potrebama oblasti rada. Odgovarajuće mjere se usaglašavanju sa neposrednim pretpostavljenim.

Biografiju i motivaciono pismo treba dostaviti na engleskom jeziku najkasnije do 30.juna 2022. godine. Biografiju dostaviti na link: https://bit.ly/3yfZg1g

Radno mjesto se istovremeno oglašava u Beogradu, Sarajevu i Tirani, te će se tek po izboru kandidata odlučiti da li će mjesto rada biti Beograd, Sarajevo ili Tirana. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Add some text to explain benefits of
subscripton on your services.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *