Future of Digital CommercePrvi Adria Summit od 5. do 8. maja u Savudriji Pročitaj više

BiHIstraživanjaVijesti

U BiH 53 posto ljudi nikada nije kupovalo putem interneta

3 Mins read

U današnjem razvijenom svijetu život je nezamisliv bez računala, interneta, digitalizacije i modernih tehnologija. A u sve to smo se itekako mogli uvjeriti tijekom pandemijekoronavirusa kada se gotovo u danu sve ono što smo radili u uredima preselilo online, pa čak i konktakti s najbližima su se odvijali u virtualnom svijetu.

Kako Bosna i Hercegovina u tome kaska za zapadnom Europom nikome ne treba posebno niti pojašnjavati, nismo bez razloga etiketirano kao ‘digitalna pustinja’. Najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH ‘Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija, 2021.’ samo su to potvrdili.

– U BiH 62,8  posto domaćinstava imaju pristup računaru, a 37,2 posto domaćinstava nemaju pristup računaru. Jaz u pristupu domaćinstava računaru vidljiv je  u strukturi domaćinstava po mjesečnom dohotku. Pristup računaru većinom imaju domaćinstava sa mjesečnim primanjima većim od 1.500 maraka (92,9 posto), odnosno prihodima većim od 2.500 maraka (98,8 posto), dok udio domaćinstava sa primanjima do 900 maraka iznosi svega 47,1 posto, navodi se.

Korištenje interneta

A tek su poražavajući podaci kada gledamo korištenje interneta. Naime, podaci pokazuju kako internet priključak u domaćinstvima varira zavisno o tipu naselja. U gradskim sredinama 77,8 posto domaćinstava ima internet priključak u ostalim sredinama 73,8 posto.

– U BiH je 75,7 posto osoba koristilo internet u posljednja tri mjeseca, jedan posto ispitanika koristilo je internet prije više od tri mjeseca, a 3,3 posto prije više od godinu dana. Ispitanika koji nikad nisu koristili internet je 20,3 posto. Za 2,5 posto povećao se broj korisnika interneta u odnosu na 2020., stoji u priopćenju.

Udio korisnika interneta (u posljednja tri mjeseca), prema razini obrazovanja – osobe s višim i visokim obrazovanjem 93,3 posto, osobe sa srednjim obrazovanjem 82,7 posto, osobe sa osnovnim ili niže srednjim obrazovanjem 48,9 posto.

Na pitanje koje se odnosi na uređaje kojima domaćinstvo ima pristup, ispitanici su mogli dati više odgovora. Istraživanje pokazuje da 97 posto domaćinstva posjeduje TV, a 94 posto domaćinstava posjeduje mobilni telefon.

Javna uprava

Istraživanje pokazuje da 21,6 posto ispitanika koji su koristili internet u privatne svrhe, u  posljednjih 12 mjeseci, koristili su elektronske  servise javne uprave (e-government).

Istraživanje je pokazalo i da je 18,3 posto internet populacije koristilo internet za dobivanje  informacija sa web-stranica javnih institucija, a 11,6 posto internet populacije je slalo putem interneta popunjene obrasce javnoj upravi. Internet populacija starosne dobi od 25 do 34 godine je najviše koristilo  usluge javne uprave, 32 posto.

Kada je riječ o vremenskom okviru u kojem su korisnici interneta kupovali/poručivali  robu ili usluge putem interneta, 27 posto internet korisnika obavilo je kupovinu/narudžbu u  posljednja tri mjeseca, 12 posto prije više od tri mjeseca (manje od jedne godine), a osam posto prije više od godinu dana. Korisnika interneta koji nikad nisu kupovali ili poručivali robu ili usluge putem interneta je 53 posto. Broj osoba koja su kupila /naručila robu ili usluge putem interneta u posljednjih 12 mjeseci bilo je 39,1 posto, što je porast od 1,5 posto u odnosu na 2020.

E-vještine

Poboljšanje digitalne pismenosti, znanja i  uključivostijedno je od sedam prioritetnih  područja Digitalne agende za Europu, jedne od  ključnih inicijativa Europske komisije u okviru Strategije Europa 2020 – razvojne strategije za ovo desetljeće.  Pitanja u modulu e-vještine se odnose na aktivnosti koje se obavljaju u obrazovne, profesionalne ili privatne svrhe, putem bilo  kojeg uređaja (npr. desktop računar, laptop, tablet, mobilni ili pametni telefon, pametni uređaji itd.). Na pitanje ‘Koje od sljedećih aktivnosti ste sprovodili u posljednja tri mjeseca?’ rezultati ankete pokazali su sljedeće: Kopiranje ili pomjeranjefajlova (npr. dokumenata, podataka, slika, videa) između foldera (na primjer koristeći Windows Explorer)  ili uređaja (npr. putem imejla, Messenger, WhatsApp, Vibera, USB, kabla) ili na cloud 73,1 posto; Preuzimanje ili instaliranje softvera ili aplikacija 41,2 posto; Promjena podešavanja softera, aplikacije ili  uređaja (npr. podešavanje jezika, boja, kontrasta, veličine teksta, traka s alatima /meni) 21,5 posto.

Na pitanje ‘Koje ste od sljedećih aktivnosti poduzimali u posljednja 3 mjeseca?’ i ponuđene odgovore pojedinaca su koristi: Word softvera za obradu teksta 49,5 posto; Pravljenje datoteka (npr. dokumenata, slika, video zapisa) koji uključuju nekoliko elemenata, npr. tekst, sliku, tabelu, grafikon, animaciju, zvuk 30 posto; Korištenje softvera za rad sa tabelama, 23,8 posto; Korištenje naprednih funkcija softvera za rad sa tabelama (funkcije, formule, upotreba makroa, VisualBasic-a) 31,2 posto; Uređivanje fotografija, video ili audio datoteka 13,6 posto.

Dnevni.ba

 

Add some text to explain benefits of
subscripton on your services.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *